(1995)
ISBN 87-985455-0-7

I 1995 udgav Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv
bogen “Bryggen den glemte bydel”
Det var den første bog der blev udgivet med historien om bydelen Islands Brygge.
Bogen har over 250 fotos fra Islands Brygge.
Det er udelukkende Arkivets fotos, som er brugt og viser fotos fra 1870 og til 1995.
Bogen omhandler havnen, militæret på bryggen, 2 verdenskrige, Bergthora teatret
og meget andet om Bryggen.

Bogen er på 178 sider.

Bogen er desværre udsolgt, og bliver sandsynligvis ikke genoptrykt!

Hvis man er interesseret i ovennævnte bog udover køb, -kan man e-maile til sussiepaddison@godmail.dk
eller lgb@gfnet.dk eller Verner telefonnr. 23273590 og aftale tidspunkt,
da vi har vores materiale i kulturhuset på Islands Brygge 18,2300 København S.

Det er udelukkende fotos fra Arkivets omfangsrige samling, der er anvendt.