Nærmest berusende lykkelig

(1993)
ISBN 87-984676-3-8

Pris: 20 kr,-