Bestyrelsen

Formand

Sussie Elmann Paddison, Snorresgade 3. 1.th – 2300 S

Tlf: 3257 1247 – Mobil 4062 8152
sussiepaddison@godmail.dk

Kasserer

Edith Marie Rosenmeier
rosenmeier.edithmarie2@gmail.com