Pris: 300 kr. på biblioteket eller Bryggenslokalhistoriske Forening